Hlavná stránka

O Programe

Štatistiky

Stratégia

Podporujú nás

O nás

Kontakt

Média

O Programe

"Dopravné nehody obmedzujú rozvoj, pretože pri nich dochádza k usmrteniu alebo poškodeniu zdravia ekonomicky aktívnych ľudí. Odhaduje sa, že spôsobujú väčšie škody usmrtením a zraneniami s trvalými následkami ako mnohé iné zdravotné hrozby, ktorým sa prikladá vyššia pozornosť."
WHO - World Disasters Report

Na Slovensku, podobne ako v iných štátoch, je znižovanie počtu dopravných nehôd dôležité z hľadiska ochrany ľudských životov ako aj ochrany hospodárskych záujmov. Príslušné štátne orgány priebežne analyzujú a pripravujú nehodovostné štatistiky. Analýza miest a dôvodov dopravných nehôd nám môže pomôcť v tom, aby sme na správnych miestach potrebnými opatreniami znížili počet dopravných nehôd.

Biela Kniha” Európskej Únie s názvom "Európska dopravná politika do roku 2010 – Je čas sa rozhodnúť" obsahuje stratégie a smernice európskej komisie (EK) týkajúce sa dopravnej politiky na nasledujúcich desať rokov. Biela Kniha si stanovila ctižiadostivý dopravno-bezpečnostný cieľ, ktorým je zníženie počtu smrteľných obetí dopravných nehôd o 50% v rokoch 2002 až 2010. K tomuto cieľu by sme chceli z veľkej časti prispieť aj my prostredníctvom nášho Programu.

Dosiahnutie väčšej účinnosti, vyžaduje užšiu spoluprácu zainteresovaných zložiek. Preto si myslíme že, je nevyhnutné vypracovať jednotnú koncepciu postupu, ktorá podporí súčinnosť (týchto zložiek).

Jedným z takýchto prvkov je vyžadovanie disciplíny v cestnej premávke. Nie je možné očakávať dobrovoľné dodržiavanie dopravných predpisov od účastníkov cestnej premávky, pokiaľ ich necháme úplne osamote, bez akejkoľvek formy kontroly. Tá však nemusí byť vždy spojená so sankciou, ak požadovaný cieľ vieme dosiahnuť aj inými, miernejšími prostriedkami.

Cieľom Programu „Spomaľ pre Život“ je znížiť počet dopravných nehôd meraním rýchlosti a upútaním pozornosti účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti.

Splnenie tohto cieľa chceme uskutočniť pomocou PPP metódy, vypracovaním takých projektov, v ktorých štátna správa, podnikateľská sféra a občianske organizácie znalé svojich spoločných a osobných záujmov navzájom spolupracujú.

Stratégiu nášho Programu sme vytvorili na základe týchto požiadaviek., čo potvrdzujú aj naše referencie.

© 2007 Spomaľ pre Život dopravno-bezpečnostný Program