Hlavná stránka

O Programe

Štatistiky

Stratégia

Podporujú nás

O nás

Kontakt

Média

Kto nás podporuje

Náš program podporujú najvýznamnejšie štátne a občianské inštitúcie, ktoré nás uistili o kontinuite tejto podpory. Rad našich podporovateľov sa zo dňa na deň rozširuje, morálne nás podporujú takmer všetky firmy a organizácie. Tí, ktorým môžeme najviac ďakovať za naše úspechy:

Slovenský červený kríž
www.redcross.sk

Policajný zbor SR
http://www.minv.sk/POLICIA/policia.htm

BECEP
www.becep.sk

Ďakujeme za ich pomoc a tešíme sa na spoluprácu s ďalšími, ktorí nám môžu pomôcť dosiahnuť ciele nášho programu.Špeciálna vďaka patrí tým, ktorý nám nezištne pomáhajú, radami, nápadmi a konkrétnymi vecami.

© 2007 Spomaľ pre Život dopravno-bezpečnostný Program