Pôvodná štúdia

Štúdia účinnosti merača rýchlosti – upozorňovača


Dňa 14. októbra 2004 KTI (Inštitút Dopravných štúdií vpp.) Dopravno bezpečnostná a dopravno-technická sekcia uskutočnili meranie rýchlosti v obci Leányfalu (H) aby zistili účinnosť merača rýchlosti - upozorňovača ForYou.

Cieľom štúdie bolo, zistiť vplyv zapnutej a vypnutej dopravnej značky ( merač rýchlosti – upozorňovač ) na vodičov motorových vozidiel.


Výsledky meraní

Jednotlivé zložky početnostného indexu


Priemerná rýchlosť (km/h)

Rozptyl (km/h)

Modus (km/h)

Vypnutý stav

53,6

9,10 

56

Zapnutý stav

47,8

8,05 

47


Keď si zoberieme ako základ priemernú rýchlosť pri zapnutom prístroji, tak môžeme skonštatovať že došlo k 12% poklesu priemernej rýchlosti.

Počet / pomer prekročení rýchlosti
pod 50 km/h

nad 50 km/h

Väčšina vodičov motorových vozidiel (61%) pri vypnutom prístroji prekročila rýchlostný limit 50 km/h.

Vypnutý prístroj

67 ks / 39%

105 ks / 61%

Väčšina vodičov motorových vozidiel (68%) pri zapnutom prístroji dodržala rýchlostný limit 50 km/h.

Zapnutý prístroj

121 ks / 68%

57 ks / 32%


Zmenšenie rozptylu ukazuje, že rozloženie rýchlostí sa stalo homogénnejšie, zmenšil sa rozdiel rýchlostí medzi jednotlivými vozidlami, prúd vozidiel sa stal bezpečnejším
© 2007 Spomaľ pre Život dopravno-bezpečnostný Program