Hlavná stránka

O Programe

Štatistiky

Stratégia

Podporujú nás

O nás

Štatistiky

V 90% prípadov sú dopravné nehody spôsobené vodičmi motorových vozidiel.V štatistikách dopravných nehôd za rok 2005 figuruje nesprávne zvolená rýchlosť až v 43% prípadov.

Počet dopravných nehôd v rokoch 1988 – 2009 *ROKUSMRTENÉ OSOBYVÁŽNE ZRANENÍĽAHKO ZRANENÍPOČET DOPRAVNÝCH
NEHÔD

% usmrtených
z roku 20021988

436

1 805

7 045

29 560

1989

483

2 143

7 423

30 936

1990

662

2 469

8 165

35 213

1991

614

2 289

8 862

34 167

1992

677

2 638

8 682

42 557

1993

584

2 736

8 391

50 159

1994

633

2 603

8 782

53 436

1995

660

2 791

8 782

60 536

1996

626

2 699

8 949

75 607

1997

788

2 879

9 694

64 854

1998

819

3 124

9 778

57 452

1999

647

2 684

8 782

55 683

2000

628

2 204

7 890

50 930

2001

614

2 366

8 471

57 242

2002

610#

2 213

8 050

57 046

100,00%2003

645

2 163

9 158

60 300

105,74%2004

603

2 157

9 033

61 233

 98,85%2005

560

1 962

8 511

59 972

 91,80%2006

579

2032

8 660

62 040

 94,92%2007

627

2 029

9 283

61 051

102,79%2008

558

1 794

9 194

58 996

 91,48%2009

?

?

?

?

#východiskový údaj pre dosiahnutie cieľa: 50 % úmrtí v cestnej premávke do roku 2010*
( Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010 )

Žiaľ, klesajúca tendencia uplynulých rokov sa zdá byť už minulosťou. V roku 2003 došlo k nárastu počtu usmrtených ľudí o 35 pričom na dosiahnutie stanoveného cieľa by bolo potrebné znížiť počet smrteľných zranení o viac ako 38.

Prvoradým cieľom dopravno-bezpečnostných projektov je ochrana ľudských životov. Dôležitou úlohou je tiež znižovanie škôd národného hospodárstva použitím preventívnych prostriedkov. Podľa MDPT odhaduje výšku spôsobenej škody v roku 2005 vo výške 3999,87 mil. Sk. Cenu ľudských životov nie je možné vyjadriť číslami ani peňažne. Faktom však zostáva, že národné hospodárstvo utrpelo v roku 1999 škodu následkom dopravných nehôd:
- pri ktorých došlo k usmrteniu osôb vo výške 50 miliónov Sk
- pri ktorých boli účastníci ťažko zranení vo výške 2 miliónov Sk
- s ľahkými zraneniami vo výške 0,6 miliónov Sk

Podľa odhadov sa tieto čísla do roku 2010 zväčšia niekoľkonásobne.

Prezrite si podrobné štatistiky a štúdiu účinnosti ukazovateľa rýchlosti***

* Zdroj : Ministerstvo Dopravy Pôšt a Telekomunikácií
** Zdroj :
Slovenská asociácia poisťovní
*** Po ukončení pilotného projektu na Slovensku (Existujúca štúdia z Maďarska).


© 2007 Spomaľ pre Život dopravno-bezpečnostný Program