Hlavná stránka

O Programe

Štatistiky

Stratégia

Podporujú nás

O nás

Kontakt

Média

Stratégia

Vypracovali sme trojpilierový program, ktorých sinergiou je možné dosiahnuť stanovené ciele.
Piliere Programu:

  • Rozvoj infraštruktúry (inteligentné dopravné systémy)

  • Dopravno-bezpečnostná kampaň

  • Spolupráca s políciou

Rozvoj infraštruktúry

Do roku 2015 na území SR rozmiestníme 500 kusov meračov rýchlosti a 150 kusov inteligentných meracích tabúľ na kritických nehodových úsekoch.

Dopravno-bezpečnostná kampaň

V súčinnosti s populárnymi médiami rozvíjať dopravnú kultúru vodičov prostredníctvom kampane podporenej infraštruktúrou.

  • Billboardová kampaň

  • Osvetové TV reklamy a reportáže

  • Novinové články a inzeráty (tlačené a elektronické média)

Spolupráca s Políciou

Úzkou spoluprácou s PZ SR a BECEP zvyšovať účinnosť programu, v rámci toho pri niektorých meracích tabuliach sankcionovať nedisciplinovaných vodičov.


© 2007 Spomaľ pre Život dopravno-bezpečnostný Program